Barlag

Barlag MHetAB

Barlaget för högskoleingenjörer inom maskinteknik, byggteknik, energiteknik och elektronik och data.

Barlag F

Barlaget för studenter på Teknisk fysik och civilingenjör energiteknik

KC-gruppen

Kvällscheferna på Origo

Barlag Kelix

Barlaget för studenter på bioteknik civilingenjör och kandidatprogrammet i life science.

Barlag BH

Barlaget för studenter på Interaktion och Design civilingenjör.

Barlag MEGA

Barlaget för studenter på miljöhälsoskydd och biologi och geovetenskap

Barlag #FEST

Barlaget för studenter på Datavetenskap civilingenjör och kandidat.