Engagera dig

Engagera dig

Att engagera sig ideellt under sin studietid är otroligt givande! Det finns många olika områden att engagera sig inom, nedan kan ni läsa om några av dem.

Inom kåren

Inom kåren kan du engagera dig både ideellt och som arvoderad. De arvoderade är kårordförande, vice kårordförande, studiesociala enhetens ordförande, utbildningsbevakningsenhetens ordförande, arbetsmarknadsenhetens ordförande, studerandeledamot, kårhuschef och ….

Mitum

Här kan du jobba ideellt, kontakta cf@ntk.umu.se för mer information!

Uniaden

Uniadens projektledare är arvoderad. Resterande som jobbar med mässan gör det ideellt.

 

Inom sektionen

Du kan sitta i din sektions styrelse eller i någon av dess undergrupper.

 

På Origo

På Origo kan du jobba ideellt under EPP, sittning och nattklubb. Det finns även några mästerier som du kan engagera dig i.

 

Starta en egen förening

Har du en idé om en grupp eller förening som behöver startas? Kör hårt!