För företag

Vill ditt företag komma i kontakt med studenter?

Då arbetsmarknadsenhetens ordförande har hand om alla avtal och samarbeten är det hen du ska vända dig till om du vill marknadsföra dig genom någon av våra kommunikationskanaler.

I vår produktportfölj kan du mer om våra kommunikationskanaler, företagsevent samt annan relevant information som kan vara intressant för dig och ditt företag.

För nya produktportföljen kontakta Arbetsmarknadsenhetens ordförande.

Nejla Feriz

Arbetsmarknadsenhetens ordförande
arbetsmarknad@ntk.umu.se
070-606 00 00

Vår arbetsmarknadsdag Uniaden

Uniaden är en av Sveriges största arbetsmarknadsdagar och samägs mellan NTK och tre av Umeå studentkårs sektioner (UMSYS, PLUM och HHUS). Uniaden har funnits nu över 20 år och arbetar alltid för att få en bättre mötesplats för studenter och arbetslivet!

Kontakta uniadens projektledare på projektledare@uniaden.com eller kolla in på uniaden.com.

Gustav Olsson

Projektledare Uniaden
projektledare@uniaden.com
070-606 00 00

Våra samarbetspartners

Våra program

 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap samt interaktion och design
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Masterprogrammen i datavetenskap och människa-dator-interaktion
 • Kandidatprogrammet i industridesign
 • Masterprogrammen i avancerad produktdesign, interaktionsdesign samt transportdesign
 • Arkitektprogrammet
 • Masterprogrammet i hållbar arkitektonisk produktion samt direkt arkitektonisk intervention
 • Civilingenjörsprogrammen i teknisk fysik, energiteknik och öppen ingång
 • Masterprogrammet i biodrivmedel
 • Tekniskt-naturvetenskapligt besår med inriktning civilingenjö
 • Kandidatprogrammen i fysik, samt fysik och tillämpad matematik
 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
 • Studerande på masterprogrammen i beräkningsteknik, fysik och optisk fysik
 • Studerande på Teknisk-naturvetenskapligt basår med inriktning naturvetare
 • Högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik, elektronik och datateknik, energiteknik, maskinteknik, elkraft samt det nätbaserade högskoleingenjörsprogrammet i datateknik/elektroteknik (Ing Online)
 • Högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik samt högskoleprogrammet till medieproducent
 • Masterprogrammen i interaktiva tekniska system, robotik och reglerteknik samt Energy Online
 • Studerande på Teknisk-naturvetenskapligt basår med inriktning högskoleingenjör
 • Kandidatprogrammen i Miljö- och hälsoskydd och Biologi och geovetenskap
 • Magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd
 • Masterprogrammen i ekologi, geoekologi och ekologisk hantering av avrinningsområden
 • Arbetsmiljöingenjörsutbildningen
 • Högskoleprogrammet i naturguidning
 • Civilingenjörsprogrammen i bioteknik, bioresursteknik och teknisk kemi
 • Kandidatprogrammet life science
 • Masterprogrammen i genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi, kemi samt växt- och skogsbioteknik
 • Receptarieprogrammet och Apotekarprogrammet
 • Processoperatör