Studentärende

Vi tar hand om ditt studentärende

Anna Åhlström

Studiesociala enhetens ordförande
studiesocialt@ntk.umu.se
070-606 62 77

Victor Johansson

Utbildningsbevakningsenhetens ordförande
utbildning@ntk.umu.se
070-606 00 00

Skicka in ett studentärende

För att rapportera ett studentärende gällande din utbildning, arbetsmiljö, diskriminering, kränkning, särbehandling, trakasserier, stress, trivsel, olyckor och tillbud kan du fylla i formuläret nedan. Glöm inte att fylla i din mail om du vill ha återkoppling.

Om du inte vill rapportera ditt ärende via ett formulär går det också jättebra att komma in till studiesocialt ansvarig eller utbildningsbevakare för NTK på plan 3 i MIT-huset. Vi har tystnadsplikt och får inte sprida vidare någon information en student ger oss om studenten ej ber om det.